Upravljanje storitev IT v Podonavju: Evropski projekt za razvoj usposabljanja vodij IT v malih in srednje velikih podjetjih

Upravljanje storitev IT v Podonavju: Evropski projekt za razvoj usposabljanja vodij IT v malih in srednje velikih podjetjih

Namen projekta „Upravljanje storitev IT za MSP“ (ITSM4SME), ki se izvaja pod okriljem programa LEONARDO, je spodbuditev inovacij s pomočjo IT. Do septembra 2015 bo v Podonavju za uporabo konceptov upravljanja storitev IT usposobljenih okrog 120 malih in srednje velikih podjetij (MSP). V okviru projekta ITSM4SME sodeluje šest partnerjev iz Bolgarije, Nemčije, Avstrije, Romunije in Slovenije. Vodja konzorcija je univerza v Heilbronnu. Projekt ITSM4SME razpolaga s skoraj 400.000 evrov proračuna z nepovratnimi sredstvi v višini okrog 300.000 evrov.

EU-projekt ITSM4SME temelji na rezultatih projekta INNOTRAIN IT, ki je bil izveden v okviru srednjeevropskega programa INTERREG IVB. Inovativni izdelki projekta, kot so metoda upravljanja storitev IT (ITSM) za mala in srednje velika podjetja (MSP), koncept izobraževanja, učno gradivo ter orodje za modeliranje ITSM, so v okviru projekta ITSM4SME prilagojeni in preneseni na področja Bolgarije, Romunije in Slovenije. V usposabljanju, ki je bilo razvito posebej za ciljno skupino vodij IT, bodo odgovorni za IT izvedeli, kako lahko ITSM uporabijo v svojih podjetjih. 

ITSM4SME naslavlja trenutne izzive MSP v Podonavju. Da bi ostala konkurenčna, morajo zlasti mala in srednje velika podjetja, svoje poslovne procese optimizirati s pomočjo naprednih informacijskih tehnologij. Vodje IT so v praksi često vpleteni v upravljanje osnovnih funkcij IT, na primer, postavitev in vzdrževanje tiskalnikov, programske opreme in strežnikov. To po nepotrebnem trati finančne in kadrovske vire in omejuje inovacijske zmožnosti podjetja. Poleg tega je teh državah za SME tudi pomanjkanje ustreznih programov usposabljanj za učinkovito uporabo upravljanja storitev IT. Ta projekt naj bi premostil inovacijske prepreke z uporabo klasičnega usposabljanja in uporabo platforme za spletno usposabljanje. 

LEONARDO DA VINCI je program Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poimenovan je po vsestranskem italijanskem renesančnem geniju in podpira ter dopolnjuje politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav udeleženk. Program LEONARDO DA VINCI spodbuja državljanke in državljane Evrope k pridobivanju mednarodnih kompetenc. Po drugi strani pa preko Evropskih modelov prispeva k inovacijam in izboljšavam izobraževalnih sistemov posameznih držav.