itSMF International

itSMF International

 

itSMF® je neodvisna in mednarodno priznana organizacija oziroma forum, ki na področju upravljanja s storitvami IT združuje in povezuje strokovnjake in organizacije s področja storitev IT po celem svetu.

itSMF je neprofitna organizacija, ki od leta 1991 skrbi za razvoj in uveljavljanje dobre prakse, standardov ITIL in izobraževanja na področju upravljanja s storitvami IT.

V času, ko poslovanje v vse večji meri sloni na informacijski tehnologiji, postajajo prednosti dobre prakse pri upravljanju storitev IT vse pomembnejše. itSMF vam s sodelovanjem strokovnjakov, strokovno literaturo, usposabljanji in organizacijo dogodkov pomaga reševati izzive pri upravljanju storitev IT. Z uporabo dobre prakse boste svojim notranjim in zunanjim uporabnikom lahko ponudili kakovostne storitve.

V itSMF je včlanjenih več kot 6000 podjetij, iz zasebnega in javnega sektorja. 40.000 posameznikov je vključenih v več kot 50 odsekov. Vsak odsek je samostojna pravna oseba in avtonomen v svojem delovanju. Izvršni odbor itSMF Internetional usmerja in podpira delovanje obstoječih odsekov ter nudi pomoč pri vzpostavitvi novih odsekov.

(povzeto po www.itsmfi.org)

 

itSMF® je globalno registrirana blagovna znamka IT Service Management Forum.