itSMF Slovenija

Združenje za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija

Skladno z načeli krovne organizacije itSMF International je slovenski odsek Združenje za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija,  samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Ustanovljeno je z namenom promoviranja, uveljavljanja in razvijanja dobre prakse in standardov pri upravljanju storitev IT v Sloveniji.

 

Naše poslanstvo

Poslanstvo in osnovni namen združenja je:

 

Aktivnosti

Združenje uresničuje poslanstvo in osnovni namen z naslednjimi aktivnostmi:

 

Storitve

Tako na globalni kot na lokalni ravni nudimo širok nabor storitev: