Upravljanje storitev IT za mala in srednja podjetja

Upravljanje storitev IT za mala in srednja podjetja

Spoštovani,

V združenju za upravljanje storitev IT – itSMF Slovenija, smo si zadali nalogo pomagati malim in srednje velikim organizacija pri njihovem obvladovanju storitev IT.

V Evropski Uniji zastopa segment malih in srednje velikih podjetij (SME) kar 99 % vseh organizacij, ki skupaj zagotavljajo kar 65 milijonov delovnih mest in znatno prispevajo k razvoju podjetništva in inovacij. V Sloveniji je stanje s 97 % malih in srednje velikih podjetij stanje podobno. Zanimivo je, da so ta podjetja kar v 98 % v večji ali manjši meri sicer odvisna od informacijske tehnologije, vendar samo 19 % teh podjetij zaposluje strokovnjake za IT. Predpostavljam, da veliko teh podjetij informacijsko tehnologijo obravnava kot nujno zlo, ne pa kot potencial zviševanja poslovne inovativnosti.

V okviru zadane naloge smo se odločili tudi za sodelovanje v mednarodnem, s strani EU sponzoriranem projektu ITSM4SME, ter raziskavo oziroma pomoč pri raziskavi stanja, torej strukture, interesa in zmožnostih slovenskih malih in srednje velikih na področju obvladovanja storitev IT.

Pretekle raziskave kažejo, da ustrezna obravnava informacijske tehnologije podjetjem omogoča visoko raven poslovne inovativnosti in dodane vrednosti. S pojavom računalništva v oblaku, postaja ta tehnologija dostopnejša tudi segmentu malih in srednje velikih podjetij. To sicer predstavlja poslovno priložnost, vendar v določeni meri zvišuje kompleksnost in zahteva razmislek tako vodstva kot IT glede pristopa k obvladovanju informacijske tehnologije.

Prepričani smo, da ustrezna obravnava informacijske tehnologije in način njenega vključevanja v poslovanje, lahko prispeva k večji uspešnosti tudi malih in srednje velikih podjetjih. Tudi če niste vešč informatik, vas želimo opozoriti na možnosti, ki jih informacijska tehnologija v obliki storitev omogoča, kar vam morebiti lahko olajša tudi oblikovanje strategije ter poslovnih ciljev in zahtev vezanih na storitve IT.

Projektna skupina ITSM4SME

Opis projekta

Delavnice

Obvestila za javnost