Obvestila za javnost

OBVESTILA ZA JAVNOST

ITSM4SME predstavitev 2015 na Dunaju: Kako upravljati digitalno transformacijo MSP v podonavski regiji

Mednarodni strokovnjaki bodo razpravljali o priložnostih in izzivih mega trendovske digitalizacije za SME. Zbiramo prijave za predstavitev, ki bo 15. septembra 2015 na Dunaju.

Ljubljana, 24. avgusta 2015

Na novinarski konferenci ITSM4SME, ki bo 15. septembra 2015 na Dunaju, bodo predstavljeni osrednji rezultati ter vpogledi v upravljanje digitalne transformacije in IT storitve majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) v podonavski regiji. Priznani mednarodni strokovnjaki bodo razpravljali o trenutnih razvojnih trendih uporabe upravljanja z IT storitvami za digitalno transformacijo in obetajočih kvalificiranih osnutkih za strokovnjake IT.

Teme predstavitve so upravljanje z IT storitvami v podonavski regiji, mega trendi IT in ustvarjanje novega sloga poslovanja, upravljanje z arhitekturo podjetja, IT storitve za MSP in Industry 4.0, prispevek evropskega programa Erasmus+ za digitalizirano delovno okolje in osnutki centra za poklicno izobraževanje (CPI) za digitalno transformacijo.

ITSM4SME podonavska regija je ena izmed največjih kvalificiranih pobud za izboljšanje upravljanja z IT storitvami in kompetenc strokovnjakov za IT v MSP v podonavski regiji (www.itsm4sme.eu). Od 2014 dalje je tečaje ITSM4SME obiskalo več kot 340 udeležencev iz MSP. Projekt ITSM4SME nudi edinstveni sklop dveh usposabljanj Upravljanja z IT storitvami, ki sta posebej prilagojeni specifičnim potrebam majhnih in srednje velikih podjetij v Bolgariji, Romuniji in Sloveniji. Projekt ITSM4SME je bil ustanovljen s strani Evropske komisije znotraj programa vseživljenjskega učenje LEONARDO DA VINCI.

Prijava za konferenco, podroben program in nadaljnje informacije se nahajajo na spletni strani: http://www.itsm4sme.eu/events/final-project-conference. Rok za prijavo na strokovno konferenco ITSM4SME je 8. september 2015. Udeležba je brezplačna. Novinarska konferenca bo na naslovu: BOC Asset Management GmbH, Operngasse 20b (6. nadstopje), 1040 Dunaj, Avstrija.

Zadnja možnost za prijavo: usposabljanje za upravljanje na področju informacijske službe za mala in srednja podjetja (MSP) v Sloveniji.

Evropski projekt ITSM4SME obravnava aktualne izzive, s katerimi se soočajo MSP v Sloveniji.

 

Heilbronn / Korntal-Münchingen, 2. 6. 2015

ITSM4SME usposabljanja se je udeležilo že več kot 250 sodelujočih iz podonavske regije Evropski projekt se konča septembra 2015, vendar pa se zainteresirani še vedno lahko prijavijo na izobraževanje. Usposabljanja so brezplačna in sofinancirana s strani evropskega programa Leonardo da Vinci.

Projekt ITSM4SME nudi edinstveni sklop dveh usposabljanj Upravljanja z IT storitvami, ki sta posebej prilagojeni specifičnim potrebam majhnih in srednje velikih podjetij v Bolgariji, Romuniji in Sloveniji. Prvo usposabljanje z naslovom “IT – stroškovni dejavnik ali strateška prednost?” ponazarja kakšno korist bi lahko imela mala in srednje velika podjetja z uporabo Upravljanja z IT storitvami (ITSM) in zakaj je uporaba le-tega zelo obetavna. V približno dveh urah razloži kaj so IT storitve in kako lahko podjetja usklajujejo svojo IT strategijo s poslovno strategijo. Modul z resničnimi primeri iz prakse razlaga kako se upravlja z IT storitvami za inovativne poslovne procese in da bi proizvodi dosegli pravo poslovno vrednost. Glavna ciljna skupina tega kratkega usposabljanja so generalni direktorji, IT direktorji, vodje IT oddelkov, menedžerji in vodje projektov.

Drugo usposabljanje z naslovom “Upravljanje z IT storitvami: korak za korakom” pojasnjuje aktualne prakse Upravljanja z IT storitvami (ITSM) za majhna in srednje velika podjetja s tehnološkega vidika. Modularna in poenostavljena metoda upravljanja s storitvami ITSM4SME je predstavljena korak za korakom. Teme v tem delu usposabljanja so storitve IT, upravljanje s storitvami, tehnološke strategije, sistemi in zunanje izvajanje storitev, storitveno in infrastrukturno poslovanje, upravljanje z arhitekturo podjetja in stalno izboljševanje storitev. To usposabljanje je praktične narave, traja le pol dneva in je namenjeno vsem zaposlenim na področju IT – sistemskim razvijalcem, sistemskim operaterjem, projektnim vodjem ter vodjem IT oddelkov. 

Nadaljnje informacije o registraciji lahko najdete na spletni strani http://www.itsm4sme.eu/training. Na tej strani lahko brezplačno dostopate do novega obsežnega ITSM eLearning usposabljanja. To usposabljanje podrobno obravnava vse relevantne teme v ITSM in vsebuje video predstavitve, veliko praktičnih primerov, samoocenjevanje in posebno modelirano okolje za majhna in srednje velika podjetja. 

Upravljanje storitev IT v Podonavju: Evropski projekt za razvoj usposabljanja vodij IT v malih in srednje velikih podjetjih

 

Ljubljana, 29.09.2014.

Namen projekta „Upravljanje storitev IT za MSP“ (ITSM4SME), ki se izvaja pod okriljem programa LEONARDO, je spodbuditev inovacij s pomočjo IT. Do septembra 2015 bo v Podonavju za uporabo konceptov upravljanja storitev IT usposobljenih okrog 120 malih in srednje velikih podjetij (MSP). V okviru projekta ITSM4SME sodeluje šest partnerjev iz Bolgarije, Nemčije, Avstrije, Romunije in Slovenije. Vodja konzorcija je univerza v Heilbronnu. Projekt ITSM4SME razpolaga s skoraj 400.000 evrov proračuna z nepovratnimi sredstvi v višini okrog 300.000 evrov.

 

EU-projekt ITSM4SME temelji na rezultatih projekta INNOTRAIN IT, ki je bil izveden v okviru srednjeevropskega programa INTERREG IVB. Inovativni izdelki projekta, kot so metoda upravljanja storitev IT (ITSM) za mala in srednje velika podjetja (MSP), koncept izobraževanja, učno gradivo ter orodje za modeliranje ITSM, so v okviru projekta ITSM4SME prilagojeni in preneseni na področja Bolgarije, Romunije in Slovenije. V usposabljanju, ki je bilo razvito posebej za ciljno skupino vodij IT, bodo odgovorni za IT izvedeli, kako lahko ITSM uporabijo v svojih podjetjih.

 

ITSM4SME naslavlja trenutne izzive MSP v Podonavju. Da bi ostala konkurenčna, morajo zlasti mala in srednje velika podjetja, svoje poslovne procese optimizirati s pomočjo naprednih informacijskih tehnologij. Vodje IT so v praksi često vpleteni v upravljanje osnovnih funkcij IT, na primer, postavitev in vzdrževanje tiskalnikov, programske opreme in strežnikov. To po nepotrebnem trati finančne in kadrovske vire in omejuje inovacijske zmožnosti podjetja. Poleg tega je teh državah za SME tudi pomanjkanje ustreznih programov usposabljanj za učinkovito uporabo upravljanja storitev IT. Ta projekt naj bi premostil inovacijske prepreke z uporabo klasičnega usposabljanja in uporabo platforme za spletno usposabljanje.

LEONARDO DA VINCI je program Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poimenovan je po vsestranskem italijanskem renesančnem geniju in podpira ter dopolnjuje politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav udeleženk. Program LEONARDO DA VINCI spodbuja državljanke in državljane Evrope k pridobivanju mednarodnih kompetenc. Po drugi strani pa preko Evropskih modelov prispeva k inovacijam in izboljšavam izobraževalnih sistemov posameznih držav.