Članstvo

Včlanitev

Če se želite včlaniti v Združenje za ravnanje s storitvami IT, vas prosimo, da izpolnite prijavnico. Na vaš e-naslov vam bomo poslali člansko izjavo in podatke za plačilo članarine. Članstvo je veljavno z dnem plačila članarine.

Članstvo

Članstvo sloni na letnem obnavljanju članstva. Članstvo je plačljivo s članarino, katere višina je opredeljena s tipom članstva. Tip članstva je odvisen od velikosti in tipa podjetja.

Osebno članstvo

V okviru osebnega članstva se v združenje lahko včlani katerakoli fizična oseba ali posameznik, ki deluje na področju upravljanja s storitvami IT oziroma se s tem želi ukvarjati. Članstvo v Združenju je prostovoljno in nastopi s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. Osebno članstvo ni prenosljivo.

Višina članarine: 50,00 EUR.

Skupinsko članstvo

V okviru skupinskega članstva lahko v združenje pristopi katerakoli pravna oseba, ki se ukvarja, se želi ukvarjati ali jo zanima področju upravljanja s storitvami IT. Pravno osebo v združenju zastopajo pooblaščene osebe. Pooblaščena oseba je obravnavana kot član. Število pooblaščenih oseb posamezne pravne osebe je opredeljeno z tipom skupinskega članstva. Pravna oseba lahko pooblaščene osebe med letom zamenja samo v dogovoru z združenjem, oziroma v primeru, ko pooblaščeni osebi preneha pravno formalno razmerje s pravno osebo.

 

Podporno članstvo

S podpornim članstvom lahko posameznik ali organizacija izkazuje podporo društvu in dejavnostim društva. Podporni član je lahko fizična oseba, ki plača podporni prispevek ali pravna oseba, ki ima v društvu vsaj enega člana in plača podporni prispevek. Vsak podporni član je objavljen na spletnih straneh društva, na svojih spletnih straneh pa lahko podporni član uporablja logo »itSMF member«.

Višina članarine: 400,00 EUR.

Znižanje članarine za leto 2024:

V letu 2024 se na vse članarine plačane do 31.03.2024 prizna 50% popust. 

Plačilo članarine

Članarino poravnate z nakazilom na TRR račun itSMF Slovenija. Pri plačilu za fizične osebe (osebno članstvo) v polje namen navedite ime in priimek osebe, za članstvo pravnih oseb (skupinsko članstvo) pa ime podjetja in število udeležencev/članov.

Ostali podatki za nakazilo:


Globalno članstvo

V okviru globalnega članstva se v združenje lahko včlani organizacija. Ta tip članstva pokriva celotno osebje organizacije na globalni ravni. Osebje te organizacije ima pravico biti član v kateremkoli odseku itSMF. Globalno članstvo se sklene z itSMF International neposredno zato je globalni član lahko tudi pravna oseba. Če vas zanima članstvo te vrste vas prosimo, da kontaktirate eno od kontaktnih oseb.