Volilna skupščina 2024

Vabljeni na letno skupščino združenja itSMF Slovenija, ki bo potekala v četrtek, 21.03.2024 s pričetkom ob 17.00 uri na lokaciji Gora d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, sejna soba v 10. nadstropju.


Dnevni red:

- predstavitev zaključnega poročila za leto 2023

- volitve organov združenja za dvoletno obdobje 2024-2026

- predstavitev aktivnosti v teku

- razno


Vaše predloge kandidatov za mesto predsednika, blagajnika, tajnika in nadzornega odbora pošljite najkasneje do 21.3.2024 do 12.00 ure na elektronski naslov: info-itsmf@itsmf.si.


Za glasovanje na skupščini je potrebno imeti poravnano članarino za leto 2024. 


Datum objave: 06.03.2024