Nagradno žrebanje

Pravila nagradnega žrebanja za nagrado na konferenci Izzivi upravljanja storitev v dobi digitalne transformacije

Organizacija in namen

Organizator nagradnega žrebanja Združenje za upravljanje storitev IT Slovenija, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana bo podelil nagrado tablico Samsung Galaxy Tab E izžrebanemu udeležencu konference.

Sodelovanje v nagradnem žrebanju

V nagradnem žrebanju lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradnega žrebanja in je prijavljen ter registriran kot udeleženec na konferenci Izzivi upravljana storitev v dobi digitalne transformacije, ki bo potekala 24. 3. 2016 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, in je v času žrebanja osebno prisoten na dogodku.

V žrebanju ne morejo sodelovati organizatorji dogodka, predavatelji ter zaposleni iz podjetij in organizacij, ki sponzorirajo dogodek.

Potek žrebanja

Žrebanje bo potekalo ob zaključku dogodka 24. 3. 2016 ob 16:10 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons. Žrebanje bo potekalo toliko časa, da bo izžreban udeleženec, ki ustreza pogojem za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

Komisija nagradnega žrebanja

Komisijo sestavljajo:

Davčne obveznosti

Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini ali jo prenesti na tretjo osebo. Organizator je dolžan ob izplačilu nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.

Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu.