ITIL

IT Infrastructure Library® (ITIL®) predstavlja zbirko dokumentov, ki popisujejo dobro prakso v upravljanju storitev informacijske tehnologije. Dokumentacijo zbira, ureja, usklajuje in distribuira neprofitna organizacija povezanih nacionalnih združenj itSMF (IT Service Management Forum). Izhodišče je bila dokumentacija in delovanje britanskega trgovinskega urada (OGC) izpred leta 1990, ki so ji sledile zbirke druge (ITIL V2) in tretje (ITIL V3) izdaje, danes pa je aktualna četrta izdaja zbirke (ITIL V2011).

Zakaj je ITIL tako koristen in uspešen?

Dokumentacija ITIL ne nudi strogih receptov temveč postavlja okvire, ki vodijo k uresničevanju tistega, kar je preskušeno in deluje. Metodologija ITIL je vsebinsko procesno naravnana in osredotočena na uskladitev upravljanja storitev IT s poslovanjem, torej usklajevanja tehnološkega in poslovnega dela organizacije. Uskladitev je omogočena tudi z vpeljavo skupnega jezika za sporazumevanje obeh. Metodologija ITIL je neodvisna od proizvajalcev uporabljene IT opreme. Cilj vpeljave dobre prakse je v prvi vrsti donosnost naložb, ki se zagotavljajo preko:

 • vrednosti storitev za stranko 
 • uskladitve poslovne strategije in strategije storitev
 • ugotavljanja in spremljanja učinkov storitev 
 • obvladovanja investicij in proračunov 
 • obvladovanja tveganj 
 • upravljanja znanja 
 • upravljanja zmogljivosti in virov za učinkovito in uspešno izvajanje storitev 
 • poenotenja upravljanja storitev (še zlasti) v velikih organizacijah 
 • premika h kulturi v organizaciji, ki podpira vzdrževanje uspeha
 • izboljšave sodelovanja in odnosa s stranko
 • usklajevanja dobave blaga in storitev v vrednostni mreži
 • optimizacije in zmanjševanja stroškov
 Več o ITILu si lahko preberete v članku ITIL - upravljanje IT storitev.