Vabilo na letno skupščino
združenja itSMF Slovenija

 

Spoštovani,

vabimo vas na 9. letno skupščino združenja za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija.

Ker je letošnja skupščina ponovno volilna in se je večini organov združenja iztekel mandat, si v nadaljevanju prosim preberite dodatne informacije v zvezi z volitvami.

Skupščina se bo odvijala v prostorih

SRC d.o.o.,
Tržaška cesta 116, v Ljubljani, v


sredo, 5. marca 2014, s pričetkom ob 16. uri 30

Dnevni red:
 • pozdravni nagovor,
 • poročilo o delu združenja v letu 2013,
 • volitve članov v organe združenja
  • izvršni odbor,
  • nadzorni odbor ter po potrebi
  • dopolnitev častnega razsodišča
 • razno 
Skupščina bo izvolila delovne predsedstvo, ter komisijo za volitve in imenovanja, ki bo postopek volitev izvedla.

Za namen poenostavitve volitev vas prosimo za vaše cenjene predloge glede kandidatov za organe združenja vnaprej na e-mail naslov:

info-itsmf@itsmf.si,

kjer sprejemamo predloge kandidatov za:
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor in 
 • dopolnitev častnega razsodišča .
Prejeti predlogi bodo služili kot osnova za izvedbo volitev. Nominiranec mora izkazati svojo primernost za kandidaturo, dodatni pogoj pa seveda je, da ima nominiranec plačano
članarino za tekoče leto.
 
Glasovalno pravico imajo člani s poravnano članarino na dan 28.2.2014. Glasovalne lističe prevzamejo ob prijavi samo člani s poravnano članarino.

Možnost podajanja kandidatov bo aktivna do:
 
ponedeljka, 28. februarja 2014 do 16:00 ure!
 
Vse ki se boste udeležili skupščine prosimo, da svojo udeležbo potrdite z odgovorom na to elektronsko sporočilo.

V upanju, da se v čim večjem številu srečamo, vas lepo pozdravljamo.