PMI in itSMF konferenca 2017 - Skupaj do odličnosti

objavljeno: 17. sep. 2017 02:10 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 17. sep. 2017 02:14 ]

Veseli smo, da letošnjo konferenco organiziramo v sodelovanju s PMI Slovenija in da vam bomo tako lahko ponudili še zanimivejša multidisciplinarna znanja, ki jih potrebujemo pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi pri svojem delu. Se vidimo na konferenci Skupaj do odličnosti 23. in 24. oktobra 2017.

Uspešno zaključeno leto 2015 in novo vodstvo združenja

objavljeno: 11. maj 2016 11:56 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 11. maj 2016 11:56 ]

Člani združenja smo se 11. maja 2016 srečali na letni skupščini, ki je potekala  v prostorih IBM.

Pri pregledu aktivnosti v letu 2015 smo izpostavili uspešen zaključek projekta ITSM4SME na Dunaju in priprave na sedaj že izvedeno konferenco Izzivi upravljanja storitev v dobi digitalne transformacije, ki se je zgodila v marcu 2016.

Leto 2015 je bilo uspešno zaključeno tudi s finančnega vidika.

Večini organov združenja se je iztekel mandat, zato smo na skupščini izvolili nove predstavnike združenja. Ker je prišlo do zamenjave v vodstvu združenja, se je novi predsednik združenja g. Tomo Jarc vsem preteklim predstavnikom zahvalil za uspešno delo, izpostavil glavne usmeritve za nadaljevanje in poudaril, da naj bodo dobri pretekli rezultati vzpodbuda vsem članom združenja za še boljše delo v prihodnje.

itSMF konferenca 2016 - Izzivi upravljanja storitev v dobi digitalne transformacije

objavljeno: 12. jan. 2016 13:34 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 1. mar. 2016 12:32 ]

Na spletni strani konference objavljamo vabilo predavateljem in sponzorjem za udeležbo na konferenci Izzivi upravljanja storitev v dobi digitalne transformacije, ki bo 24. marca 2016.

Vabilo na delavnico o upravljanju storitev informacijske tehnologije za mala in srednja podjetja

objavljeno: 21. sep. 2015 14:25 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 22. sep. 2015 07:36 ]

Vabimo vas na delavnico o upravljanju storitev informacijske tehnologije za mala in srednja podjetja, ki bo 28. 9. 2015 ob 8:30 na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani, v dvorani C. Več o delavnici si lahko preberete tukaj.

ITSM4SME predstavitev 2015 na Dunaju: Kako upravljati digitalno transformacijo MSP v podonavski regiji

objavljeno: 13. sep. 2015 02:04 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 21. sep. 2015 14:26 ]

Sodelavci projekta Upravljanje storitev IT za mala in srednja podjetja se bodo udeležili zaključne konference Kako upravljati digitalno transformacijo MSP v podonavski regiji, ki bo na Dunaju 15 septembra 2015. Več si preberite tukaj.

9. 4. 2015 VIP dogodek ITSM4SME in 10. letna skupščina združenja itSMF Slovenija

objavljeno: 19. apr. 2015 01:06 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 19. apr. 2015 01:08 ]

V četrtek, 9. 4. 2015 smo v prostorih IBM inovativnega centra v Ljubljani organizirali VIP dogodek ITSM4SME in letno skupščino združenja itSMF Slovenija za leto 2014.

Urška Longer (Catro), Beno Oražem  in Anton Žvanut (oba itSMF Slovenija) so predstavili potek in rezultate projekta. Ključne poudarke projekta si lahko preberete tukaj.

V nadaljevanju je sledilo zanimivo predavanje Bernarda Gruma (IBM Slovenija) o izzivih ITILa, ki jih prinašajo programske platforme kot je IBM Bluemix. Med udeleženci se je razvnela živahna razprava, ki se je nadaljevala tudi v odmoru pred letno skupščino združenja.

Na letni skupščini smo potrdili letno poročilo o delu združenja in finančno poročilo za leto 2014. Preteklo leto je bilo zaradi sodelovanja na projektu ITSM4SME zelo uspešno. Rezultat je vzpodbuda članom združenja za še boljše delo v prihodnje.

Podjetju IBM Slovenija se najlepše zahvaljujemo za gostovanje obeh dogodkov v njihovih prostorih.

ITSM4SME Sporočilo za javnost

objavljeno: 30. sep. 2014 11:13 avtor: Tomo Jarc   [ posodobil 1. okt. 2014 01:56 Benjamin Orazem ]

Upravljanje storitev IT v Podonavju: Evropski projekt za razvoj usposabljanja vodij IT v malih in srednje velikih podjetjih

 


Ljubljana, 29.09.2014.

Namen projekta „Upravljanje storitev IT za MSP“ (ITSM4SME), ki se izvaja pod okriljem programa LEONARDO, je spodbuditev inovacij s pomočjo IT. Do septembra 2015 bo v Podonavju za uporabo konceptov upravljanja storitev IT usposobljenih okrog 120 malih in srednje velikih podjetij (MSP). V okviru projekta ITSM4SME sodeluje šest partnerjev iz Bolgarije, Nemčije, Avstrije, Romunije in Slovenije. Vodja konzorcija je univerza v Heilbronnu. Projekt ITSM4SME razpolaga s skoraj 400.000 evrov proračuna z nepovratnimi sredstvi v višini okrog 300.000 evrov.

 

EU-projekt ITSM4SME temelji na rezultatih projekta INNOTRAIN IT, ki je bil izveden v okviru srednjeevropskega programa INTERREG IVB. Inovativni izdelki projekta, kot so metoda upravljanja storitev IT (ITSM) za mala in srednje velika podjetja (MSP), koncept izobraževanja, učno gradivo ter orodje za modeliranje ITSM, so v okviru projekta ITSM4SME prilagojeni in preneseni na področja Bolgarije, Romunije in Slovenije. V usposabljanju, ki je bilo razvito posebej za ciljno skupino vodij IT, bodo odgovorni za IT izvedeli, kako lahko ITSM uporabijo v svojih podjetjih.

 

ITSM4SME naslavlja trenutne izzive MSP v Podonavju. Da bi ostala konkurenčna, morajo zlasti mala in srednje velika podjetja, svoje poslovne procese optimizirati s pomočjo naprednih informacijskih tehnologij. Vodje IT so v praksi često vpleteni v upravljanje osnovnih funkcij IT, na primer, postavitev in vzdrževanje tiskalnikov, programske opreme in strežnikov. To po nepotrebnem trati finančne in kadrovske vire in omejuje inovacijske zmožnosti podjetja. Poleg tega je teh državah za SME tudi pomanjkanje ustreznih programov usposabljanj za učinkovito uporabo upravljanja storitev IT. Ta projekt naj bi premostil inovacijske prepreke z uporabo klasičnega usposabljanja in uporabo platforme za spletno usposabljanje.

 

LEONARDO DA VINCI je program Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poimenovan je po vsestranskem italijanskem renesančnem geniju in podpira ter dopolnjuje politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav udeleženk. Program LEONARDO DA VINCI spodbuja državljanke in državljane Evrope k pridobivanju mednarodnih kompetenc. Po drugi strani pa preko Evropskih modelov prispeva k inovacijam in izboljšavam izobraževalnih sistemov posameznih držav.

Novo vodstvo združenja za ravnanje s storitvami IT

objavljeno: 16. mar. 2014 03:13 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 16. mar. 2014 03:13 ]

Na skupščini 5. 3. 2014 je bilo izvoljeno novo vodstvo Združenja za ravnanje s storitvami IT. Izvršni odbor je nato 12. 3. 2014 imenoval Bena Oražma za predsednika, Toma Jarca za tajnika, Igorja Mlakarja za blagajnika in Davida Habota ter Igorja Hostnika za člana. Vsem članom izvršnega odbora čestitamo za imenovanje in jim želimo uspešno delo v naslednjem mandatnem obdobju.

Novo vodstvo itSMF International

objavljeno: 24. feb. 2014 14:15 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 24. feb. 2014 14:15 ]

Dear Colleagues,

NEW OFFICE BEARERS ELECTED FOR 2014.

At the recent handover Board Meeting of the International Board of Management held in the UK Chapter Offices, the following Directors were elected to office for the 2014 year.

Chairman : Bartosz Górczyński
Vice Chairman : Alejandro Debenedet
Treasurer; Colin Rudd, and
Board Secretary:
 
Harold Petersen.

A teleconference was held on Thursday 13th February at which the announcement was made to the chapters present by Chairman Bartosz Gorczynski.

Directors Ulf Myrberg and John Deland were also present at the meeting.


The Board Meeting held in the UK Chapter offices was attended by all Directors.

STRATEGIC REVIEW

The Directors undertook a strategic review of itSMF activities and as a result have produced a proposed, potential new itSMF Strategy document.  The main contents of this document are:

· A vision
· A mission and goals
· Five strategic priorities
· A set of workgroups and work streams for the implementation of the strategy

This proposed, potential itSMF Strategy document now needs to be reviewed and agreed by the chapters so that an annual budget can be produced, proposed and approved for 2014/2015.  The plans, groups and streams can then be developed with the Chapters, for the implementation of the agreed strategy.

It is proposed that each of the five strategic priorities will be made the responsibility of a work group to develop for adoption by the Chapters utilising the methodology and processes successfully used by the AXELOS Development work group in bringing that initiative successfully to the Chapters for approval and achieving its objectives. This will include having each working group develop a charter and timeline for its work for subsequent adoption by Chapters.

Each work group will report to the overall Governance Group of the itSMF and will have a representative of the Board as a member who will regularly report progress to the Board and the Chapters.

The Board has determined that all members of work groups will be required to sign NDA's and to abide by the Code of Ethics as published for members and Leaders and to that end all members of the Board signed fresh NDA's at their recent Board  Meeting.

ETHICS COMMITTEE

The Board is also pleased to announce that Mathew Burrows has agreed to accept the role of Ethics Committee Chair replacing Robert Falkowitz who has resigned after serving several years in that role. We thank Robert for his invaluable work and service during his time in that role and welcome Matthew to this important role for itSMF.

The Board hope to be in contact shortly announcing further details of the Strategic Business Plan and inviting Chapters to nominate members for one of the work groups that will subsequently be created.

 
On behalf of the Board,
A.Bruce Harvey Company Secretary 
for and on behalf of Bartosz Górczyński
Chairman itSMF International Limited.

5.3.2014 9. letna skupščina

objavljeno: 24. feb. 2014 14:11 avtor: Tomo Jarc   [ posodobljeno 24. feb. 2014 14:11 ]

Vabilo na letno skupščino
združenja itSMF Slovenija

 

Spoštovani,

vabimo vas na 9. letno skupščino združenja za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija.

Ker je letošnja skupščina ponovno volilna in se je večini organov združenja iztekel mandat, si v nadaljevanju prosim preberite dodatne informacije v zvezi z volitvami.

Skupščina se bo odvijala v prostorih

SRC d.o.o.,
Tržaška cesta 116, v Ljubljani, v


sredo, 5. marca 2014, s pričetkom ob 16. uri 30

Dnevni red:
 • pozdravni nagovor,
 • poročilo o delu združenja v letu 2013,
 • volitve članov v organe združenja
  • izvršni odbor,
  • nadzorni odbor ter po potrebi
  • dopolnitev častnega razsodišča
 • razno 
Skupščina bo izvolila delovne predsedstvo, ter komisijo za volitve in imenovanja, ki bo postopek volitev izvedla.

Za namen poenostavitve volitev vas prosimo za vaše cenjene predloge glede kandidatov za organe združenja vnaprej na e-mail naslov:

info-itsmf@itsmf.si,

kjer sprejemamo predloge kandidatov za:
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor in 
 • dopolnitev častnega razsodišča .
Prejeti predlogi bodo služili kot osnova za izvedbo volitev. Nominiranec mora izkazati svojo primernost za kandidaturo, dodatni pogoj pa seveda je, da ima nominiranec plačano
članarino za tekoče leto.
 
Glasovalno pravico imajo člani s poravnano članarino na dan 28.2.2014. Glasovalne lističe prevzamejo ob prijavi samo člani s poravnano članarino.

Možnost podajanja kandidatov bo aktivna do:
 
ponedeljka, 28. februarja 2014 do 16:00 ure!
 
Vse ki se boste udeležili skupščine prosimo, da svojo udeležbo potrdite z odgovorom na to elektronsko sporočilo.

V upanju, da se v čim večjem številu srečamo, vas lepo pozdravljamo.
 

1-10 of 34