Združenje za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija

Skladno z načeli krovne organizacije itSMF International je slovenski odsek Združenje za ravnanje s storitvami IT, itSMF Slovenija,  samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb. Ustanovljeno je z namenom promoviranja, uveljavljanja in razvijanja dobre prakse in standardov pri upravljanju storitev IT v Sloveniji.
 

Naše poslanstvo

Poslanstvo in osnovni namen združenja je:
 • promoviranje upravljanja s storitvami IT in knjižnice ITIL ter mednarodnih standardov (BS 15000/ISO20000) v vseh sferah družbe;
 • uveljavljanje področja upravljanja s storitvami IT;
 • stalno razvijanje in izboljševanje upravljanja s storitvami IT;
 • razvijanje in spodbujanje razvoja kakovostnih storitev IT in učinkovitega ter uspešnega delovanja le teh;
 • širjenje strokovnih zamisli s področja upravljanja s storitvami IT v korist vseh, ki so vključeni v projekte na področju storitev IT;
 • sodelovanje s strokovnimi prispevki v mednarodnem okolju;
 • omogočati in spodbujati člane združenja k izmenjavi informacij in izkušenj ter širjenja obzorja na področju ravnanja s storitvami IT;
 • omogočati in spodbujati člane k njihovi strokovnosti na področju upravljanja s storitvami IT;
 • povezovati uporabnike, ponudnike in druge zainteresirane za storitve IT;
 • zastopati interese in stališča članov.

 

Aktivnosti

Združenje uresničuje poslanstvo in osnovni namen z naslednjimi aktivnostmi:
 • zagotavljanje nesporne strokovne kredibilnosti in zastopanje interesov stroke,
 • spremljanje stanja upravljanja s storitvami IT v Sloveniji,
 • obveščanje, komuniciranje, promoviranje in izobraževanje s področja dejavnosti Združenja,
 • povezovanje s sorodnimi društvi in združenji doma in v tujini,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje aktivnih odnosov z drugimi družbenimi podsistemi, različnimi javnostmi in politiko,
 • sodelovanje z javnimi mediji in drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in zunaj nje,
 • založništvo s področja dejavnosti Združenja v skladu s predpisi,
 • zagotavljanje tehnološke podpore za potrebe članov Združenja.

 

Storitve

Tako na globalni kot na lokalni ravni nudimo širok nabor storitev:
 • več letnih konferenc, ki jih organizirajo različni nacionalni odseki in se po svoji udeležbi uvrščajo med mednarodne dogodke,
 • brezplačno udeležbo na tematskih seminarjih in diskusijskih skupinah, za katere velja veliko zanimanje članov,
 • popust pri oglaševanju v lastnih papirnih in elektronskih medijih,
 • predstavitve primerov iz prakse, uporabe orodij,
 • imenik podjetij, ki nudijo storitve na področju upravljanja storitev,
 • knjigarno, kjer člani lahko s posebnim popustom naročijo strokovno literaturo, ki se navezuje na upravljanje storitev IT,
 • spletne strani združenja, ki so namenjene informiranju, izobraževalnim vsebinam in diskusijam o različnih strokovnih temah,
 • dostop do članskih spletnih strani drugih odsekov: itSMF International, ...
 • tržne raziskave o aktualnih vprašanjih, s katerimi se soočajo strokovnjaki na področju storitev IT,
 • revijo ServiceTalk v elektronski obliki v angleškem jeziku, ki izhaja vsake dva meseca.